Polityka prywatności i warunki korzystania ze strony internetowej

1. Właścicielem strony widniejącej pod adresem https://kongres.ewtn.pl jest Fundacja Vide et Crede, mająca siedzibę we Wrocławiu, ul. Pawła Eluarda 2, 54-072 Wrocław, NIP 897 202 62 29, KRS: 0000487864.

2. Fundacja Vide et Crede jest również Administratorem danych osobowych i dba o ochronę prywatności użytkowników oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.

3. Dane osobowe użytkowników strony internetowej są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344 z późniejszymi zmianami).

6. W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: .fundacja@vide-crede.pl

7. Dane osobowe użytkowników strony internetowej pod adresem https://kongres.ewtn.pl udostępnione w procesie rejestracji na Kongres Wieczystej Adoracji, w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu adresu poczty elektronicznej (e-mail), przetwarzane są przez Administratora w celu:

  • kontaktu z użytkownikiem,
  • przekazywania informacji dotyczących Kongresu,
  • przekazywania informacji dotyczących telewizji katolickiej EWTN Polska,

na podstawie jego zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.

8. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, takie jak pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi zapewniające obsługę techniczną i teleinformatyczną, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub zakończenia działalności przez Administratora.

11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania tych danych oraz ich usunięcia.

12. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje zaprzestaniem dalszego świadczenia usługi związanej z udzielaniem konsultacji w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego.

13. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane dla celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

14. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi.

15. Administrator nie podejmuje wobec użytkownika decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

16. Informujemy również, że użytkownikowi przysługuje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Na stronie internetowej https://kongres.ewtn.pl Fundacja Vide et Crede stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika oraz zbiera informacje poprzez pliki systemowe (Logi). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych oraz danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia prace nad jej optymalizacją.

18. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej https://kongres.ewtn.pl.

19. Strona internetowa zawiera odnośniki i linki do innych zewnętrznych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

20. Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej https://kongres.ewtn.pl wymagane jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Strona wyświetla się prawidłowo na następujących przeglądarkach internetowych: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari.

21. Koszt transmisji danych potrzebnych do korzystania z funkcjonalności strony internetowej spoczywa na użytkowniku. Administrator nie pobiera żadnych opłat tytułem udostępnienia treści w ramach strony internetowej.

22. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu https://kongres.ewtn.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

23. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać na adres
e-mail: fundacja@vide-crede.pl.

24. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej https://kongres.ewtn.pl .